· Song: Khi nào tàn?
· Artist: Huyền Thương
~~~
· Video Editor: Atula
· Program: Photoshop, Proshow Producer, Aegisub, VirtualDub

Contact me:
· Ins:
· Email: xidau.lan1994@gmail.com
· Other channel:

tag: viesub khi nào tàn xuân hoa thu nguyệt, nhạc phim xuân hoa thu nguyệt, xuân hoa thu nguyệt khi nào tàn, vietsub kara khi nào tàn huyền thương,

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

One Reply to “[Vietsub|Kara] Khi Nào Tàn? – Huyền Thương (Xuân Hoa Thu Nguyệt OST)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *