Violympic là cuộc thi cấp Quốc gia về Toán học và Vật lí trên Internet do Tập đoàn FPT tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn…

source: https://dahek.net

Nghe thêm bài viết về Công Nghệ: https://dahek.net/category/cong-nghe

Leave a Comment