Cây cảnh | Thiền | Thư giãn | Bình tĩnh | Yoga:
Video này là thực hành tâm linh thiền định. Làm thế nào để luyện tập Nghe?
Thư giãn và nhắm mắt lại. Cố gắng tập trung vào tất cả các âm thanh bạn nghe thấy xung quanh, như thể bạn đang nghe orchestra chơi nhạc cụ. Từng chút một, cố gắng tách từng âm thanh từ những âm thanh khác nhau. Tập trung vào từng âm thanh một, như thể đó là nhạc cụ duy nhất. Cố gắng loại bỏ các âm thanh khác từ nhận thức của bạn. Khi bạn thực hiện bài tập này mỗi ngày, bạn sẽ bắt đầu nghe thấy giọng nói. Đầu tiên, bạn sẽ nghĩ rằng chúng là tưởng tượng. Sau đó, bạn sẽ khám phá ra rằng họ là tiếng nói của những người từ quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn, tất cả họ đều tham gia với bạn trong sự hồi tưởng về thời gian.
Video này cũng giúp tập trung và thư giãn, cho dù bạn đang học, làm việc hay chỉ đơn giản là thưởng thức một cuốn sách hay.

Bonsai | Zen Meditation | Relaxation | Calm | Yoga:
This video is about the spiritual practice meditative mind. How to practice Listening Exercise?
Relax and close your eyes. Try to concentrate on all of the sounds you hear in your surroundings, as if you were hearing an orchestra playing its instruments. Little by little, try to separate each sound from the others. Concentrate on each one, as if it were the only instrument playing. Try to eliminate the other sounds from your awareness. When you do this exercise every day, you will begin to hear voices. First, you will think that they are imaginary. Later, you will discover that they are voices of people from your past, present, and future, all of them participating with you in the remembrance of time.
This video also helps to concentrate and relax, whether you’re studying, working or simply enjoying a good book.

Instrument: Stings
Background music: A Whisper (ann annie | Cinematic | Dramatic)

Your likes, comments, and share the videos keep me going my passion. Don’t forget to subscribe for more videos.

Thank you for your support.

Have a wonderful day.
Click106

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

32 Replies to “Vlog #122: Bonsai | Zen Meditation | Relaxation | Calm | Yoga #5”

Leave a Comment