Vlog – Mỗi lúc mệt mỏi là mình sẽ cầm đàn thư giãn vài bài nhạc
The guitar is my passion

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giải Trí: https://dahek.net/category/giai-tri-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *