Vở Bài Tập Toán 5 Trang 23 + 24 – Luyện Tập

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

30 Replies to “Vở Bài Tập Toán 5 Trang 23,24 – Luyện Tập”

  1. Thầy giải em bài toán này đy(Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 nguời ăn trong 18 ngày.Này có 80 người chuyển đy nơi khác .Hỏi số gạo đó đủ cho những người còn lại ăn trong bao nhiêu ngày)

Leave a Comment