Vở Bài Tập Toán 5 Trang 23 + 24 – Luyện Tập

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

30 Replies to “Vở Bài Tập Toán 5 Trang 23,24 – Luyện Tập”

  1. Ai không đăng kí like cho mình nếu bạn nào like cho mk, mk sẽ tìm kiếm các bạn và các bạn sẽ được tặng quà

  2. Thầy giải em bài toán này đy(Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 nguời ăn trong 18 ngày.Này có 80 người chuyển đy nơi khác .Hỏi số gạo đó đủ cho những người còn lại ăn trong bao nhiêu ngày)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *