VOA 29: Afghan Women Make Gains in Kandahar Province

VOA 29: Afghan Women Make Gains in Kandahar ProvinceSource:

ENGLISH:
Afghan Women Make Gains in Kandahar Province
Security risks are said to be widespread in the southern Afghan Province of Kandahar. Yet the number of women working in Kandahar has risen during the past year. The provincial government employs more than 1,150 women, most of them as teachers. That is up from about 900 female teachers last year. Kandahar is the former power base of the Taliban and its leader, Mullah Mohammad Omar. The Taliban ruled Kandahar from 1994 to 2002. During that period, women were banned from working outside the home. Most girls could not attend school.
This year, 500 girls will complete high school. Mohammad Ewaz Nazari is an education official in the province. He said Kandahar has about 47,000 female students. And the numbers are rising. He described an increasing demand for jobs among both educated and uneducated women. In addition to government jobs , women are working for private businesses.Maryam Durani operates a local radio station.

She says women in Kandahar need more job opportunities. But she adds they must strengthen the gains they have already made. A non-governmental group, the Afghan School project, has given women year long scholarships that can lead to careers The recipients attend programs at the Kandahar Institute of Modern Studies. The Institute offers training in Business Management, Information Technology, English and Communications. Some Afghans have expressed concern that the Taliban could regain power after international forces leave Afghanistan. And they say the progress of women’s rights could be lost if that happens.

********************************
VIETNAMESE:
Phụ Nữ Afghanistan Kiếm Tiền Tại Tỉnh Kandahar
Các mối đe doạ an ninh được cho là lan rộng ở khu vực tỉnh Kandahar phía Nam Afghanistan. Nhưng số lượng phụ nữ làm việc tại Kandahar đã tăng lên trong suốt năm vừa qua. Chính phủ địa phương tuyển dụng hơn 1,150 phụ nữ, phần lớn là giáo viên. Tăng so với năm ngoái 900 giáo viên nữ. Kandahar là cơ sở chỉ huy trước đây của Taiban và thủ lĩnh của họ, Mullah Mohammad Omar. Taliban đã nắm quyền Kandahar từ năm 1994 đến năm 2002. Trong suốt thời kỳ đó, phụ nữ bị cấm làm việc bên ngoài nhà. Phần lớn con gái không được đến trường.
Năm nay, 500 nữ sinh sẽ hoàn thành bậc trung học phổ thông. Mohammad Ewaz Nazari là viên chức giáo dục tại tỉnh này. Ông nói Kandahar có khoảng 47,000 sinh viên nữ. Và con số này đang tăng lên. .Ông cho biết có sự gia tăng nhu cầu tìm việc trong số những người phụ nữ có học thức và cả không có học thức. Bên cạnh các công việc cho chính phủ, phụ nữ đang làm việc cho các doanh nghiệp tư nhân. Maryam Durani đang quản lý một đài phát thanh địa phương.
Bà nói phụ nữ tại Kandahar đang cần nhiều cơ hội việc làm hơn nữa. Nhưng bà cũng nói thêm họ cần phải củng cố nguồn lợi họ đã kiếm được. Một tổ chức phi chính phủ, dự án Trường Học Afghanistan, đã trao học bổng dài hạn cho những phụ nữ có định hướng nghề nghiệp. Người nhận học bổng tham gia chương trình tại Viện Nghiện Cứu Hiện Đại Kandahar. Viện cung cấp khoá đào tạo Quản Trị Kinh Doanh, Công Nghệ Thông Tin, Tiếng Anh và Truyền Thông. Một số người Afghanistan bày tỏ lo lắng Taliban có thể lấy lại quyền lực sao khi quốc tế yêu cầu rời khỏi Afghanistan. Và họ nói sự phát triển nhân quyền phụ nữ có thể bị đánh mất nếu điều đó xảy ra.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

No Responses

Write a response

Soi keo U22 Viet Nam vs U22 Thai Lan | Soi keo Brunei vs Singapore | Soi keo Indonesia vs Lao | Soi keo Sheffield United vs Newcastle | Soi keo Cagliari vs Sampdoria | Soi keo Arsenal vs Brighton | Soi keo Casa Pia vs Porto | Soi keo Flamengo vs Avai