Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

22 Replies to “VTV7 | Chinh phục kỳ thi vào 10 | Ngữ văn | Số 12”

  1. Theo tây hay theo tàu hoặc bước sau nga đều không tự cường, không mạnh mẽ không đúng đắn với mỗi cá nhân, mỗi nhân tâm hay sự huyễn̉ hoặc của quốc gia.

  2. cô ơi làm thế nào để phân biệt chính xác đâu là ẩn dụ đâu là hoán dụ mặc dù em đã thuộc khái niệm ạ nhưng e vẫn ko biết làm bt về nó?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *