Tía chân vàng trạng 27 gà cuối lông đã có thành tích 2* tại các hội làng, nó bị nấm chút ở cuống họng bán rẻ aem về chơi cỏ hoặc đúc mái.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

21 Replies to “Vũ Gà Chọi – Bán gà tía chân vàng giá 900k”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *