Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay đến vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ny) nơi Thái Tử Tất Đạt Đa đản sanh.

#daophatngaynay #thichnhattu
Pháp thoại 2018:
Kênh Vấn đáp Phật pháp :
Kênh Âm nhạc Phật giáo:
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam:
Fanpage:
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment