Vườn mít thái nhà mình tại Hậu Giang 1,5 tuổi bắt đầu cho trái, và nhà mình trồng xen canh với Nhãn Thái và Sầu Riêng Ri 6, đang cho hiệu quả kinh tế….

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *