Pù Mát có nghĩa là những con dốc cao. Tổng diện tích của Vườn quốc gia Pù Mát là 94.804 ha, trải rộng trên 3 huyện Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn của tỉnh Nghệ An.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

7 Replies to “Vườn Quốc gia Pù Mát Miền tây Xứ nghệ”

Leave a Comment