Nhắc tới vùng đất Gò Công-Tiền Giang không nhắc tới một cây đặc sản đó là cây sơ ri.Trái sơ ri là trái cây đặc sản của vùng đất gò công tiền…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment