Vụ đông năm 2019 xã Giao Thiện phấn đấu gieo trồng 49ha diện tích trở lên trong đó Cây ngô 3ha, khoai lang 3ha, cây thức ăn chăn nuôi 5ha, rau đậu các loại.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment