#VOV1 – DÒNG CHẢY SỰ KIỆN:
Năm học mới 2019-2020 đã bắt đầu được một thời gian. Câu chuyện về thu, chi đầu năm học mới lại được các phụ huynh nhắc đến với không ít băn khoăn, trăn trở. Dù mang tính cá biệt, vẫn có không ít gia đình, các bậc phụ huynh lại thở dài khi nghĩ đến các khoản phải chi cho con em mình. Khoản thu theo quy định phải đóng đã đành, dù không ít hộ phải xoay xỏa, nhưng “khoản chi ngoài”, dẫu có thở dài thì rồi “vì tương lai con em chúng ta”, các bậc phụ huynh đa phần vẫn phải chậc lưỡi.

Khi ngân sách nhà nước còn hạn chế, thì việc huy động các nguồn lực xã hội một cách tự nguyện để đầu tư nâng cao điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục là chính đáng và hết sức cần thiết. Tuy nhiên, có vẻ như chúng ta đang gặp phải vấn đề khá nghiêm trọng đó là chưa hiểu đúng và làm đúng pháp luật về xã hội hóa trong giáo dục, dẫn tới cách thức triển khai không phù hợp khi kêu gọi xã hội hóa, tài trợ với cơ sở giáo dục.

Đây là lý do dẫn tới tình trạng một số nơi, một số địa phương, đặc biệt người đứng đầu các cơ sở giáo dục đã thực hiện chưa đúng quy định, để xảy ra tình trạng lợi dụng hội phụ huynh học sinh, tình trạng áp đặt, cào bằng để thu tiền. Vấn đề đặt ra là xã hội hóa như thế nào và làm sao để các trường không “lợi dụng” xã hội hóa để lạm thu và xây dựng các khoản thu không cần thiết?

*****

#ThờiSự #ĐàiTiếngNóiViệtNam

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment