Bãi rác thải này do một cơ sở phế liệu gần đó tự lập ra, chuyên thu gom chất thải rắn từ các KCN trên địa bàn TP.HCM đem về đốt vào ban đêm để…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *