Ngày ấy, trong thời gian chiến tranh, trình độ kĩ thuật còn chưa cao, nên người ta vẫn sử dụng nhiều kĩ thuật thủ công để xây dựng thủy điện….

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *