Truck mounted perforated concrete crane.
Xe cần cẩu đục bê tông sắt.
Xe cần cẩu đang đục phiến đá rất to và nhiều sắt.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

Leave a Comment