TPHCM: Xe cấp cứu 50M.001.18 của Bệnh viện Chợ Rẫy công khai đổ rác thải y tế xuống kênh ? ( hình như là trên đường Võ Văn Kiệt )

Source: Julia Hoang

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *