VTC Now | Khi mà nhu cầu của hành khách ngày càng đòi hỏi cao hơn trong khi các hãng vận tải chưa đủ đáp ứng thì việc người dân lựa chọn các loại xe hợp đồng cũng là điều không quá khó hiểu.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment