Tình trạng xe khách bất chấp luật giao thông, dừng, đỗ kiểu vô tội vạ vẫn chưa được xử lý triệt để.
* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Vận Tải: https://dahek.net/category/van-tai

Leave a Comment