Chiếc Mazda màu trắng đang chạy giữa đường đột nhiên lao xiên sang đâm trúng xe Rolls-Royce.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *