Vận hành chạy thử và tiến hành bàn giao – chuyên giao công nghệ xe ô tô quét đường ISUZU 5 khối cho khách hàng là 1 đơn vị Quân đội. Các bạn quan tâm…

Từ khóa liên quan: xe quét hút,xe quét đường,xe hút bụi,vận hành xe hút bụi,chạy thử xe quét đường

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Vận Tải: https://dahek.net/category/van-tai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *