Một chiếc xe SUV bất ngờ tự động lùi ra khỏi trạm xăng và băng qua đường trong khi chủ xe đang đứng ở ngoài đổ xăng

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *