“Như các bạn đã biết: máy cơ đơn giản có rất nhiều ứng dụng trong thực tế. Hãy theo chúng mình đi một vòng quanh trường MIS để xem có những máy cơ đơn giản nào!”

Hai MISer lớp 6A3: Nguyễn Khắc Lâm và Phạm Tuấn Phong hướng dẫn mọi người đi quanh trường MIS, khám phá các loại máy cơ đơn giản (tháng 11/2019)

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *