Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/bong-da

One Reply to “Xem lại bàn thắng lịch sử của Công Vinh vào lưới Thái Lan năm 2008”

Leave a Comment