Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

8 Replies to “Xem phim Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự 2 tập 3 Thuyết minh Server V I P Nhanh A Legend Of Shaolin Templ”

  1. Tao nói thẳng luôn. Võ thiếu lâm tự mà đem ra so sánh với thế giới là nó đập chết con mẹ ông này luôn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *