Giúp channel đạt 100k sub:
Hướng dẫn bỏ chế độ xem phiền toái trong một số văn bản

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

7 Replies to “Xóa Markup, track changes trong Word (xóa phần formatted trong word)”

  1. Bạn có thể chỉ từng bước không? Vì màn hình Win 7 Word 2010 không giống như màn hình bạn hướng dẫn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *