Xoăn lọn đuôi ngang vai mà ai cũng muốn l Mỹ Phẩm Tóc Sài Gòn

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/khoe-dep

19 Replies to “Xoăn lọn đuôi ngang vai mà ai cũng muốn l Mỹ Phẩm Tóc Sài Gòn”

  1. Kkkk thuốc tiên thoa thuốc cái la thành tóc cúp đuôi luôn.khúc bỏ cuốn lô va cám máy dạm nước dập đâu.đem cắt máy khúc đấy .người trong nghề mới nhận ra.người ngoài ngu nghĩ thoa thuốc thế la cúp đuôi kkkk

Leave a Comment