Xôi đậu xanh – Cách làm xôi đậu xanh dẻo thơm rất đơn giản nhờ mẹo này

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

5 Replies to “Xôi đậu xanh – Cách làm xôi đậu xanh dẻo thơm rất đơn giản nhờ mẹo này”

  1. Neu vay k ngon bang de đỗ lên tren nếp ma muốn ngon hơn nữa thi c nên cho mỡ gà nó vua beo vừa bóng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *