Xuân này con không về chắc mẹ buồn lắm
Đại gia đình thấy le toàn ca hay nhớ chia sẻ đăng ký ủng hộ cho em để hát hay hơn nhé
Cảm ơn các bạn hiền rất nhiều a
#nhacvangletoanbolero #

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

27 Replies to “Xuân này con không về.chắc mẹ buồn lắm.những ai xa quê không được nghe về đêm”

 1. The Full Form of Chocolate Brand:

  KITKAT: Kiss in Time, Kiss at Time.

  PERK: Perfect Emotional Romantic Kiss.

  MUNCH: Meet Urgently Now for a Charming Hug!

  So Think before giving chocolate to any one.

 2. ?NICE?
  ??NICE?
  ???NICE?
  ????NICE?
  ?????NICE?
  ??????NICE?
  ???????NICE?
  ????????NICE?
  ?????????NICE?
  ?NICE ?????????
  ?NICE ????????
  ?NICE???????
  ?NICE??????
  ?NICE?????
  ?NICE????
  ?NICE???
  ?NICE??
  ?NICE?
  ??NICE?
  ???NICE?
  ????NICE?
  ?????NICE?
  ??????NICE?
  ???????NICE?
  ????????NICE?
  ?????????NICE?
  ?NICE ?????????
  ?NICE ????????
  ?NICE???????
  ?NICE??????
  ?NICE?????
  ?NICE????
  ?NICE???
  ?NICE??
  ?NICE?
  ??NICE?
  ???NICE?
  ????NICE?
  ?????NICE?
  ??????NICE?
  ???????NICE?
  ????????NICE?
  ?????????NICE?
  ?NICE ?????????
  ?NICE ????????
  ?NICE???????
  ?NICE??????
  ?NICE?????
  ?NICE????
  ?NICE???
  ?NICE??
  ?NICE?
  ??NICE?
  ???NICE?
  ????NICE?
  ?????NICE?
  ??????NICE?
  ???????NICE?
  ????????NICE?
  ?????????NICE?
  ?NICE ?????????
  ?NICE ????????
  ?NICE???????
  ?NICE??????
  ?NICE?????
  ?NICE????
  ?NICE???
  ?NICE??
  ?NICE?
  ??NICE?
  ???NICE?
  ????NICE?
  ?????NICE?
  ??????NICE?
  ???????NICE?
  ????????NICE?
  ?????????NICE?
  ?NICE ?????????
  ?NICE ????????
  ?NICE???????
  ?NICE??????
  ?NICE?????
  ?NICE????
  ?NICE???
  ?NICE??
  ?NICE?
  ??NICE?
  ???NICE?
  ????NICE?
  ?????NICE?
  ??????NICE?
  ???????NICE?
  ????????NICE?
  ?????????NICE?
  ?NICE ?????????
  ?NICE ????????
  ?NICE???????
  ?NICE??????
  ?NICE?????
  ?NICE????
  ?NICE???
  ??????

 3. I'll ask you a question if you answer correctly what is your how much is 1000000 times 500 I'm messing like t is yours ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *