Nhạc Thánh Ca Xuân /vpv
Bài hát : Xuân Yêu Thương
ST : Xuân Hoàng – Giang Cường
TB : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
Play Mp3 :

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

2 Replies to “Xuân Yêu Thương – vuphongvu | Nhạc Thánh Ca Xuân vpv”

  1. Anh đã nghe hết CD những bh Xuân hát cho gia đình và Thiên Chúa thật Tuyệt vời.
    Vũ Phong Vũ thật ngưỡng mộ em.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *