Xuyên tạc thành tựu của Cách mạng Tháng Tám là có tội với dân tộc
ĐỖ PHÚ THỌ – Báo QĐND

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

2 Replies to “Xuyên tạc thành tựu Cách mạng tháng 8 là có tội với Dân tộc”

Leave a Comment