XUÂN HÒA NGƯỜI HÁT RONG ĐƯỜNG PHỐ
VIẾT CA KHÚC NÀY TẶNG BẠN HIỀN NGHE RẤT THẤM THÍA

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

20 Replies to “YÊU NGƯỜI CÓ CHỒNG ll XUÂN HÒA VIẾT CA KHÚC NÀY TẶNG BẠN HIỀN NGHE RẤT THẤM THÍA”

  1. Ô trời không lấy hết của ai cái gì mất cái này thì đc cái khác. Em hát hay quá chúc em mạnh khỏe kiếm được nhiều tiền về cho vợ con

Leave a Comment