ANTG | Đối tượng Nguyễn Văn Công đặt cọc 200 triệu đồng mua lô đất 5700m2 của 1 người dân tại thành phố Đà Lạt với giá 7 tỷ 500 triệu đồng….

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment