Truyện Dài: Z.28 Ba Lê Mắt Biếc Môi Hồng #1 của Người Thứ 8 – Trò Chuyện Đêm Khuya
♪ Nghe Full:
♪ Do Trái Táo diễn đọc.
► Đăng Ký Nghe Truyện Mới:

Bộ truyện “Ba Lê… mắt biếc môi hồng” – dĩ nhiên với vai chính quen thuộc Văn Bình z.28 – kể lại những cố gắng của Sở Mật Vụ trên đường chinh phục kỹ thuật trường sinh bất lão.

Ba Lê là như vậy, z.28 là điệp viên đa tình nên không lẽ không cho phép đến Ba Lê. Văn Bình đã làm quen với bạn đọc từ 17 năm nay, từng ghé Ba Lê như đi chợ, nhưng Người Thứ Tám đã cố ý không nhắc nhở.

Hôm nay, sở Mật Vụ muốn z.28 lục lạo khắp kinh đô ánh sáng để kiếm phép trường sinh bất lão. Chuột sa Chĩnh gạo, z.28 vội lên đường ngay, sợ chùng chình, Sàigòn đồi ý kiến thì hỏng bét.

Người Thứ Tám cũng vội lại bàn máy chữ, ghi lên giấy trắng cuộc phiêu lưu hồng của Văn Bình z.28.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

One Reply to “Z.28 Ba Lê Mắt Biếc Môi Hồng #1 – Truyện Dài của Người Thứ 8 | Trò Chuyện Đêm Khuya”

  1. 44 năm jo đc nghe lại ….thanks … sóng gió tam kiều … Mèo xiêm cọp thái ….gián điệp nhị trùng…..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *